2019-02-21
Logga in
Sök   


Skolskjutsplanering - berör mångaVarje dag åker ett stort antal barn och ungdomar i grundskolan, särskolan och gymnasiet skolskjuts. Några åker med kollektivtrafikbussar, andra med särskilt upphandlade buss- och taxiturer. 

Kommunen är enligt lag skyldig att anordna skolskjuts för grundskolans och särskolans elever.  Vilka elever som har rätt till skjuts regleras i skollag samt genom kommunens skolskjutsregler eller praxis. Myndighetsutövningen ligger vanligtvis på en eller flera personer inom skolans värld. Planeringen sköts av dessa personer, länstrafiken eller enskilda buss- och taxibolag. Kommunen eller ett länstrafikbolag upphandlar de fordon som behövs.

Skolskjutsar skiljer sig på många sätt från kollektivtrafikens turer. De är anpassade till skolan eller enskild elevs tider och därmed inte alltid regelbundna i sträckning och tid över veckans dagar.

Politiker, lärare och föräldrar vill att eleverna ska kunna känna sig trygga med sin skolskjuts.

Skolskjutsplanering berör alltså många personer och ställer höga krav på ett IT-system som kan ge ett bra stöd för myndighetsbeslut, tidtabellplanering, ekonomi samt information till samtliga parter.

 
Aktuellt

Rapporter och inform
Planering
 
 
 
  powered by iPublish 2.8